Algemene voorwaarden workshop.

Algemene Voorwaarden betalingsvoorwaarden van De Eschpolder

1.Betaling:
1.1. Het totaalbedrag van het factuur wordt betaald ineens.
1.2.De klant heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van facturen, en betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van de referentie van het factuur en naam van de contractant.
1.3. Indien De Eschpolder haar gemaakte afspraak niet na kan komen dan dient hij alle eventueel kosten te vergoeden.Dus bij geval van geen doorgang kunnen verlenen aan lezing of workshop.

2.Opzegging en/of annulering van de lezing of workshop door klant
2.1. Indien na het opgeven/inschrijving van een lezing of workshop van de reservering moet worden afgezien, geldt de volgende annuleringsregeling;
U krijgt een optie van 7 dagen (indien anders is overeengekomen) vóór aanvang van elk van de genoemde data voor kostenloze opzegging.
Bij annulering na 7 dagen voor aanvang van elk van de genoemde data is er geen restitutie!
2.2. We stellen een voortijdige melding per email op prijs, maar de echte annulering c.q. opzegging kan alleen geschieden per: email met bevestiging van ons, of schriftelijk.

3.Definities

3.1. Met klant wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die ingeschreven heeft voor een lezing of workshop en de overeenkomst sluit met : De Eschpolder te Rotterdam-Kralingen Schaardijk 2 3036 NH
3.2. Met  bedrijf wordt bedoeld: De Eschpolder, onderdeel van een eenmanszaak, onder leiding van Fenny van Wageningen, hierna aangeduid als De Eschpolder.