Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden betalingsvoorwaarden van Kruidjager

1.Betaling:
1.1. Het totaalbedrag van het factuur wordt betaald ineens.
1.2.De klant heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van facturen, en betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van de referentie van het factuur en naam van de contractant.
1.3. Indien Kruidjager haar gemaakte afspraak niet na kan komen dan dient zij alle eventueel vooruitbetaalde kosten te vergoeden.(dit enkel in geval van vooruitbetaling bestellingen of vooruitbetaling workshop).

2.Opzegging en/of annulering van workshop door klant
2.1. Indien na het opgeven/inschrijving van een workshop van de reservering moet worden afgezien, geldt de volgende annuleringsregeling;
U krijgt een optie van 7 dagen (indien anders is overeengekomen) vóór aanvang van elk van de genoemde data voor kosteloze opzegging.
Bij annulering na 7 dagen voor aanvang van elk van de genoemde data is er geen restitutie!

2.2 Opzegging en/of annulering van bestelling door klant Indien na opgeven van bestelling van de bestelling moet worden afgezien,geldt de volgende annuleringsregeling;U krijgt een optie van 7 dagen (indien anders is overeengekomen) vóór aanvang van elk van de genoemde data voor kosteloze opzegging.
Bij annulering na 7 dagen voor aanvang van elk van de genoemde data is er geen restitutie!

2.3. We stellen een voortijdige melding per email op prijs, maar de echte annulering c.q. opzegging kan alleen geschieden per: email met bevestiging van kruidjager, of schriftelijk.

3.Definities

3.1. Met klant wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die ingeschreven heeft voor workshop en/of een bestelling plaats en de overeenkomst sluit met : Kruidjager
3.2. Met  bedrijf wordt bedoeld: Kruidjager, onderdeel van een eenmanszaak, onder leiding van Fenny van Wageningen, hierna aangeduid als Kruidjager.